Słownik Rodzin Warszawskich

Ilekroć próbuje się przedstawić dawnych mieszkańców Warszawy, z reguły pokazuje się bezimienne, zamazane figurki snujące się bez celu po wspaniałych placach lub reprezentacyjnych ulicach, bezkształtną ludzką masę, zapełniającą kamienice i sklepiki. Tak, jak gdyby warszawiacy mieli być jedynie niewiele znaczącym sztafażem w pejzażu architektury. A przecież to nie domy, lecz ludzie w nich mieszkający, cisi bohaterowie „małej historii” zawsze stanowili żywą tkankę miasta; nie bruk, lecz stąpające po nim postacie narzucały stolicy jej codzienny rytm działania; nie witryny sklepowe, ale przeglądające się w nich twarze przechodniów decydowały o prawdziwym obliczu Warszawy.

Z potrzeby utrwalenia pamięci o wszystkich byłych mieszkańcach – czy to szlachetnie urodzonych, służących, czy jałmużnikach – narodziła się idea stworzenia „Wielkiego słownika rodzin warszawskich”. Podstawą źródłową tego ogromnego projektu, realizowanego w formie publikacji książkowych wydawnictwa Officina Gregoriana, stanowią księgi metrykalne oraz akta stanu cywilnego. Rozproszoną w tych dokumentach wiedzę na temat poszczególnych zdarzeń i osób słownik podaje w przetworzonej, syntetycznej formie i w sposób uporządkowany – według parafii oraz nazwisk, co w dużej mierze pozwala na uchwycenie powiązań rodzinnych. To niezwykle cenne źródło dla historyków i niezastąpione narzędzie dla genealogów.

Na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo m.in. opisy poszczególnych książek, instrukcje, jak je kupić, a także – do pobrania całkowicie za darmo – teksty i materiały uzupełniające wydania książkowe

Zobacz fragment książkiOfficina Gregoriana

Adres :

ul. Środkowa 41A
05-510 Konstancin-Jeziorna
NIP: 526-111-96-36
REGON: 147148929